ЧАСТ ВТОРА – Общи условия, свързани с изработка на продукти по проект на потребителите

 

Изпълнител по договора за изработка е фирма "ПЛАТИНУМ ВД" ЕООД, ЕИК: 204437939, седалище и адрес на управление с,Реброво улица Стара планина 20.
Поръчващ е всяко лице, регистрирало се във виртуалния магазин „CBO.BG“ , управляван от Изпълнителя, направил валидна поръчка чрез попълване на заявка , потвърдена в последствие по телефона.
Виртуален магазин е интернет сайтът с домейн „CBO.BG“, собственост на Изпълнителя.
Предметът на договора е изработката на щампа върху избран от каталога артикул.
Артикулите, върху които може да бъде изработена щампа, са изчерпателно изброени по размер, разцветка и вид в съответния раздел на виртуалния магазин, и се предоставят от Изпълнителя, като стойността им се включва в общата стойност на договора.
Комбинацията щампа-артикул е по проект на клиента. Виртуалният магазин разполага с каталог от артикули, от които поръчващият може да избира, а щампите могат да бъдат следните:
Избрани от предоставения във виртуалния магазин каталог, които е създаден от предоставени от потребителите картинки и снимки.
Изпълнителят се задължава да извърши възложеното му в срок до 7 работни дни от сключване на настоящия договор.
Цената на готовия продукт се калкулира автоматично за продукти от нашата галерия, а за дизайн предоставен от клента, цената се определя в зависимуст от предоставения от клиента дизайн.
Възможните начини за плащане са:
Чрез наложен платеж на куриерската служба, извършваща доставка.
По изрично съгласие на поръчващия чрез предварително предплащане по уговорен от страните начин.
Доставката на щампирания артикул се извършва чрез куриерска фирма, единствено и само до населените места, посочени във формата за поръчка. Изпълнителят не носи отговорност при забавяне по вина на куриерската фирма.
Договорът за поръчка се счита за сключен от момента на потвърждаване на заявката по телефона, като поражда правните последици, предвидени в българското законодателство, както и следните права и задължения:

Права и задължения на Изпълнителя

Изпълнителят се задължава да извърши срещу възнаграждение поставянето на щампа върху избран от поръчващия артикул, по реда и условията в настоящия договор.
Изпълнителят си запазва правото да калкулира крайната цена чрез алгоритъм, предоставен във виртуалния магазин.

Права и задължения на Поръчващия

Поръчващият има право да получи изработения по негов проект щампирана артикул по реда и условията на настоящия договор.
Поръчващият се задължава да заплати цената, с която се е съгласил при потвърждаване на поръчката.

Нередности, връщане, обезщетение

Изпълнителят не носи отговорност за качествата на готовия продукт, пряко зависещи от проекта, предоставен му от поръчващия, а именно:
некачествена щампа в следствие на некачествена картинка, предоставена от поръчващия.
неприемлив външен вид на продукта, в следствие на чисто естетически несъответствия, произхождащи от проекта, предоставен от поръчващия чрез Редакторът за уникални продукти.
както и други, неизброени подробно.
Изпълнителят се задължава да поправи нередностите, в следствие на некачествена изработка, по един от следните начини, избран от поръчващия:
Чрез изработка на нов продукт по същия проект за сметка на Изпълнителя.
Чрез изработка на артикул по нов проект на същата стойност.
Чрез отстъпка при избор на артикул по по-скъп проект.
Чрез връщане на сумата, платена по договора.
Поправката на нередностите от Изпълнителя става в 30 дневен срок, след потвърждаване от негова страна, че признава нередността да е по негова вина.
Оценката за произхода на нередността по щампования продукт се извършва на база на изпратена снимка с предполагаемата нередност от поръчващия на изпълнителя.
Отказът на поръчващия да приеме доставения му от куриерската служба продукт, изработен от Изпълнителя по негов проект, се счита за неизпълнение на настоящия договор, като в този случай изпълнителят има право на обезщетение в двоен размер на цената на настоящия договор.
На основание чл.57 т.3 от Закона за защита на потребителите, изпълнителят си запазва правото да откаже връщане на стоката, извън случаите на нередности по вина на изпълнителя, описани в настоящия договор.